សហការ-ឧបត្ថម្ភ       
 
 • យោបល់អ្នកពិនិត្យ


  ច្បាប់ស្រីនេះឯង   ល្អឥតថ្លឹងថ្លែង           ទ្រង់តែងតាមច្បាប់

  ជាព្រះពុទ្ធដីកា     ទេសនាប្រោសប្រាប់   ទុកជាព្រះច្បាប់

  សម្រាប់ស្រ្តី។

  ច្បាប់នេះជៀងជាក់   ពិតតែទ្រង់ដាក់   នាមថា “ច្បាប់ស្រី”

  ប៉ុន្តែមានច្បាប់          សម្រាប់ស្វាមី     សង្រ្គោះស្រី្ត

  ជាភរិយាផង។

  ភរិយាស្វាមី       ណាបានឃ្មាតខ្មី   កាន់ច្បាប់នេះហោង

  មុខជានឹងបាន   សុខសាន្តកន្លង    ក្នុងគ្រួសារផង

  ឥតមានទុក្ខា។

  ព្រោះច្បាប់នេះល្អ   រកបានដោយក្រ  លើសច្បាប់ណាៗ

  ទើបខ្ញុំពិនិត្យ          ល្អល្អិតតាមបា-    លីពុទ្ធដីកា

  បោះពុម្ពផ្សាយឡើង។     ចាប ពិន

 


ទំព័រដើម | ​​អំពីវិបសាយ​ | ទំនាក់ទំនង​ | ព័ត៌មានសិល្បះ | វីដេអូ | ប្រលោមលោក | ពន្លឺអំពិលអំពែក | ​​​ចង់ក្លាយជាតារា
© 2010 រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ Ampil-Ampek.com    រចនាដោយ